Lagu Nyanyian Kemenangan Iman (NKI) No. 61-70

NKI.61 Kristus Klak Datang

Kristus klak datang pula jemput milikNya

Aku akan berjumpa di tahtaNya

 

Haleluya, Haleluya aku milikNya

Haleluya, Haleluya aku berjumpa denganNya

 

Tubuh inilah tanah tapi seg’ralah

Diangkat trus berubah tegak didepanNya

 

Aku akan bertemu yang mati dulu

Berkumpul dengan girang takkan jadi renggang

 

NKI.62 Pandanglah Penolong Datang

Pandanglah penolong datang

Yesus memnebus dunia

Dengab tent’raNya gemilang

Yang bersorak padaNya

Haleluya, Haleluya

Almasih yang naik Raja

 

S’kalian mata akan lihat

Dan muliakan Raja

S’kalian bangsa memb’ri hormat

Yang menyalibkan Dia

Dengan tobat, dengan tobat

S’mua jadi kaum Yesus

 

Ya Almasih naiklah Raja

Pada tah’taMu mari

Dengar s’kalian isi dunia

Ucap syukur pujian

Tuhan kita, Tuhan kita

Jadi Raja yang suci

 

NKI.63 Ya Yesus ku kasihi Dikau

Ya Yesus kukasihi Engkau milikku

Dosaku ku buang sebab kasihMu

sabdaMu ku turut, ku layani Kau

dan Tuhan ku jadikan kekasihku

 

Terdahulu ku t’rimalah kasihMu

Engkau korbankan diriMu disalib

Ku puji kasihMu yang amat ajaib

Dan s’karang Engkau Tuhan kekasihku

 

Dengan hidup baru ditempat senang

Kunyanyikan syair naik kepadaMu

Ku t’rima mahkota yang Kau janjikan

Dan kasihku Dikau tetap padaMu

 

NKI.64 Dosa dapat di Hapus

Dosa dapat dihapus hanya oleh Darah Yesus

Jiwa dapat ditebus, hanya oleh Darah Yesus

 

O.. darah yang kudus darahNya penebus

Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus

 

Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus

S’lamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus

 

Damai di Anug’rahkan hanya oleh darah Yesus

Pencobaan dijauhkan hanya oleh darah Yesus

 

Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus

Sambil jalan dalam t’rang hanya oleh darah Yesus

 

NKI.65 Sudah Sedia

Sudah sedia sudah teduh ku hendak berserah

Sedah sedia rindu penuh menyambut Engkaulah

 

Ku berserah, ku berserah sudah sedia Hu

Ku berserah, ku berserah tolonglah hambaMu

 

Sudah sedia akan pergi kabarkan injilMu

Sudah sedia akan memb’ri semua hidupku

 

Sudah sedia akan berp’rang tegakkan panjiMu

Sudah sedia akan menang ya oleh darahMu

 

Sudah sedia ya Rajaku baik datanglah seg’ra

Sedah sedia g’nap salehMu amin haleluya

 

NKI.66 Aku jadi milikNya Dia jadi milikku

Anug’rah mukhalisku datanglah dari atas

Roh yang suci ajarlah p’rihal kasih dan ikhlas

Dalam damai sempurna dalam kasih yang kekal

Aku jadi milikNya Ia jadi milikku

 

Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat

Keindahannya alam, tak kenal akan berkat

Hatiku bergiranglah sejak ku yakin dan tahu

Aku jadi milikNya Ia jadi milikku

 

Dulu maut menakutkan kini ku dilindungkan

Diri baan Tuhanku tak bimbang takkan keluh

Aku dengar sabdaNya yang manis serta merdu

Aku jadi milikNya Ia jadi milikku

 

Tetaplah ku milikNya tak dapat diceraikan

Ni’matNya amat besar Ia bri perhentian

Meskipun langit lrnyap bumipun lalu seg’ra

Aku jadi milikNya Ia jadi milikku

 

NKI.67 Israel Terluput dari PerhambaanNya

Israel keluputannya di perhambakannya

Tuhan ulurkan tanganNya Laut dik’ringkanNya

 

Hai majulah kaum maulana jangan gundah gulana

Kemenangan dib’ri Tuhan Allah majulah jalanlah

 

Dosaku bagaikan laut mengadakan takut

Tapi Hu angkat dosaku tak putus dosaku

 

S’akan gelora pantanglah susahku datanglah

Tuhan elakkan kiranya ku dis’lamatkanlah

 

Bila bahaya gasaklah tubuhku rusaklah

Jiwaku takkan binasa waras ia rasa

 

NKI.68 Tambahlah Kasihku akan Tuhan

Tambahlah kasihku akan Tuhan

Dengarlah doa yang ku pintakan

Inilah doaku tambahlah kasihku

Tambah kasih akan Tuhan

 

Dulu aku rindu akan dunia

S’karang kepadaMu Yesus saja

Inilah rinduku tambahlah kasihku

Tambah kasih akan Tuhan

 

Meski aku senang meski duka

Datanglah utusan dari surga

Nyanyilah padaku

Tambahlah kasihku

Tambah kasih akan Tuhan

 

Bila nyawa putus ku sembahkan

Puji kepadaMu yesus Tuhan

Tetaplah doaku tambahlah kasihku

Tambah kasih akan Tuhan

 

NKI.69 Kemenangan demi Anugerah

Yang menang s’karang yang menang nanti

Ia yang mahakuasa pemimpin ten’tra di peperangan

S’muanya maju gagah pakaiannya amat indah

Sambil bersukaria memuji HulubalangNya

Serta bernyanyi-nyanyi

 

Bukan yang kuat bukan yang gagah

Tapi yang bersetia kemenganNya di janji

Demi Anug’rahNya saja

 

Yang menang s’karang yang menang nanti

Siapakah raja itu mana tentraNya yang dipimpinNya

Yang puji panglimanya Ialah Tuhan dan Raja

Pebebus Jurus’lamat tent’raNya bagaikan bintang

Bersinar di tahtaNya

 

Yang menang s’karang yang menang nanti

Yesus Raja besar Raja duniawi nantikan rubuh

MahkotaNya terlempar tetapi bala tent’ra Hu

Yang bersetia teguh bila pep’rangan kan lalu

Berhenti dirumah Hu

 

NKI.70 Aku kasih Dikau Tiada bandingan

Aku kasih Dikau tiada bandingnya

Sebab ada perdamaian yang dariMu di b’ri

 

Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya

Tentang darah yang sucikan dan kasihMu indah

 

Ku tahu Tuhan lebih dekat dari manusia

Dan dari lagu yang merdu Ia lebih manislah

 

Betapakah hadiratMu o Jurusl’amatku

Ku tinggallah di sisiMu penuh dengan nikmat

Iklan