Lagu Nyanyian Kemenangan Iman (NKI) No. 271-280

NKI No.271 Laba DI Joljuta

Aku naik ke jojuta dengan sakit dan lemah

Disalib disanalah aku ini k’lak betah

 

Koor:     Anak Allah disalib Engkau saja yang tabib

kepadaMu kusujud disalibMu kutelut

 

sudah lama kukeluh melalui joljuta

baru s’karang kuteduh perhentikanlah keluh

 

akan barang yang fana tidak lagi ku kenang

Tuhan yang di joljuta saja sempat b’ri senang

 

Kar’na darah penebus kar’na mautNya yang pedih

Bapa murah dan kudus t’rima aku yang keji

 

B’ri namaNya termasyur dan keliling terkenal

kepadaNya b’ri syukur s’karang ini dan kekal

 

NKI No.272 Diperanakan Pula

Yang rindu mendapat surga hendaklah diperanakan

Hati jiwa dibaharui firman Tuhan demikian

 

Koor:     Diperanakanlah, diperanakanlah

Bagimu umat perlulah diperanakanlah

 

Tak diubah tak ditambah tetapi baru s’muanya

Dahulu diluar Yesus s’karang ikutlah padaNya

 

Hal diperanakkan pula waktunya cepat pendeklah

Tuhan barui hatimu hati Tuhan hatimu

 

Yang di peranakan pula barui hati jiwanya

Menurut kehendak Tuhan itulah adatnya surga

 

Yang diperanakkan pula beserta Hu tiap masa

Walau hidupnya payah tapi senang bersentosa

 

NKI No.273 Berdekat padaMu

Yesuslah yang kumiliki

Yang tiada tinggalkan

Tuhan juga ku ikuti

Dalam s’panjang hidupan

Berdekat padaMu

Berdekat padaMu

Tuhan juga kuikuti

Dalam s’panjang hidupku

 

Kesenangan dalam dunia

Bukan yang kupintakan

Dengan suka aku kerja

Hanya tolong ya Tuhan

Berdekat padaMu

Berdekat padaMu

Dengan suka aku kerja

Hanya tolong ya Tuhan

 

Pimpin t’rus lembah sengsara

Menyeb’rang rebut lautan

Lalu masuk pintu surga

Dan kekal serta Tuhan

Berdekat padaMu

Berdekat padaMu

Lalu masuk pintu surga

Dan kekal serta Tuhan

 

NKI No.274 Hai Campaklah Tali

Hai campak tali dan tolong lekas

K’lak banyaklah jiwa mati lemas

Yag mati dalam bahaya besar

Ceritakan dia mukhalis benar

 

Koor:     hai campak tali, hai campak tali

Air pun ampuh dan bah

hai campak tali, hai campak tali

yesus memb’ri darahNya

 

hai campak tali jangan biarkan

temanmu dalam susah sukarnya

hai ingatlah serta perhatikan

ini keharusanmu kepadanya

 

hai campak tali dan tahan teguh

banyaklah perlu pertolonganmu

hai jangan takut seg’rala maju

yesus Hu lepaskan dari sukarmu

 

peganglah tali seg’ralah teman

hai jangan bimbang dan jangan segan

serahkan diri ikut padaNya

sambut dank au turutlah panggilanNya

 

NKI No.275 Kudengar Suara Almasih

Kudengar suara Almasih Tuhan mengatakan

Hai orang yang penat mari ku b’ri perhentian

Meskipun susah hatiku kulari padaNya

Lekas senanglah hatiku oleh sentosaNya

 

Koor:     baik dekat Yesus sobat yang benar

Tentu jiwamu kan rasa damai senang gemar

 

Kudengar suara Almasih memanggil padaku

Air berhayat Aku b’ri senangkan nyawamu

Ku datang padaNya cepat meminum airNya

Tiada lagi aku haus ku hidup olehNya

 

Ku dengar suara Almasih pandanglah padaKu

Dan tentu sukalah hati sepanjang umurmu

Sudah dit’rangkan  hatiku oleh anug’rahNya

Ku turut p’rintahNya baru dapat sentosaNya

 

NKI No.276 Yesus Nasiri hendak lalu

Mengapa lorong dan lebuh

Begitu  ramai dan penuh

Semua ini haraplah

Mendapatkan siapakah

Dia sahut orang harapnya

Yesus nasiri k’lak lalulah

 

Koor:     hai ramai ramai soraklah

Yesus nasiri k’lak lalulah

 

Siapa Yesus apakah

Faedah kedatanganNya

Seorang dagang bolehkah

Beribu orang ditarikNya

Di sahut rakyat tengoklah

Yesus nasiri k’lak lalulah

 

Yang datang itu anak daud

Yang tahu bertitahkan maut

olehNya boleh kau  sembuh

yang buta tuli dan lumpuh

semua soraklah dan menggah

Yesus nasiri k’lak lalulah

 

Yang bertanggungan dan lelah

Bersusah dan keluh kesah

Kemari larilah lekas

Mukhalis hendak b’ri lepas

Sekarang kau t’rus datanglah

Larilah Tuhan k’lak lalulah

 

NKI No.277 Sentosa Dalam Yesus

Sentosa dalam Yesus bers’lamat sepenuh

Oleh sebab cintaNya hatiku t’lah teduh

Hai suara yang bersorak terdengar oleh ku

Nyanyian  malak-malak nyata kepadaku

 

Koor:     sentosa dalam Yesus bers’lamat sepenuh

Oleh sebab cintaNya hatiku t’lah teduh

 

Sentosa dalam Yesus tidak yang b’ri kuatir

Pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir

Luput segala dosa luput ketakutan

Tidaklah air mata dalam kemuliaan

 

Sentosa dalam Yesus sampai selamanya

Hidup kekal yang tentu sesama Yesuslah

Sungguh tak dapat setan merampas miliknya

darahNya Tuhan Yesus jadi senjatalah

 

NKI No.278 Tolak Ke Tempat Yang Dalam

Anug’rahNya Hu bagaikan lautan besarnya

Tak dapat duga o, bertolaklah pantai

Tinggalkan masuklah kepenuhan Allah

 

Koor:     tinggalkan pantainya masuk

Lautan Tuhan Bertolaklah ketempat

Yang  dalam tempat keberkatan

 

Sayang banyak orang yang bedirilah dipantai

Lautan anug’rah yang tidak masuk s’rahkanlah

Dirinya pada perjanjian Allah

 

Lain orang masuk hanya sedikitlah dan tinggal

Dekat daratan dimana terlihat najis

Dunia dibawa oleh ombaknya

 

O, marilah bertolaklah kedalam

Kes’lamatan Hu s’rahkan dirimu pada

CintaNya serta t’rimalah berkat penuh

 

NKI No.279 Jurus’lamat Kita Yang Besar

Sobat orang berdosa dan kekasih jiwaku

Jurus’lamat b’ri sentosa sucikan dan b’ri teduh

 

Koor:     haleluya jurus’lamat

Yesus sobat yang benar

Serta kawal hingga tamat

Kasih tolongNya besar

 

Ku lemah s’ring kali kalah

Dalam pencobaan g’lap

Yesus kuatkan kumenanglah

Ku berlindunglah tetap

 

Yesus tolonglah dalam susah

Biar ombak menempuh

Rasa hati pecah g’lisah

Ia hiburkan jiwaku

 

Waktu ribut topan angin

Malam g’lap menudunglah

Nakhodaku Yesus pimpin

Hiburkan s’ru luluslah

 

Yesus bermilikkan

Aku t’rima anug’rahNya

Istimewa Ia punyaku

Dosaku di ampunNya

 

NKI No.280 Bintang pengharapan

Bintang pengharapanku

Tuhan akan datanglah

PerjanjianNya indah

Nubuatan yang teguh

Nyanyikanlah kabar ini

Kristus akan datanglah

 

Koor:     Ya Ia datang k’lak seperti Ia pergi

Ya Ia datang k’lak dan b’ri hari mulia

 

Kristus akan datanglah

Nyanyi berulang ulang

Nyanyi di sisi kubur

Hingga g’lap mat hilanglah

Nyanyikan bagi orang sakit

Kristus akan datanglah

 

Kristus akan datanglah

Wartakan pada dunia

Janji itu sandarkan

S’mua orang yang t’rima

Hingga s’kaliankan bersorak

Kristus akan datanglah