Lagu Nyanyian Kemenangan Iman (NKI) No. 241-250

NKI No.241 Yesus Mau Kami Bercahya

Yesus Mau Kami Bercahya

bagiNya dengan t’rang

dan berkenanlah padaNya

baik malam baik siang

 

Koor:     Bercah’ya, bercah’ya

Yesus mau kami bercah’ya

Bercah’ya, bercah’ya

Bersinar kar’na Yesus

 

Yesus mau kami kasihi

Satu kepada lain

Bergiranglah tiap hari

Baik kerja baik bers’nang

 

Ku suka Yesus menolong

Menjaga hatiku

Supaya t’rangNya gemilang

Didalam diriku

 

Yesus mau kami bercah’ya

Dan turut FirmanNya

Dan kami hidup sertaNya

Di surga s’lamanya

 

NKI No.242 Indahlah Tuhan Padaku

Ku girang gemar Tuhanlah Rajaku

Kunyanyi selalu puji namaMu

padaMu ku sangat berpaut ya Hu

indalah Tuhan padaku

 

Koor:     indalah Tuhan padaku

Indalah Tuhan padaku

Di surga dunia tidak lain

Seindah seperti Tuhan padaku

 

Hu berdiri pada pintu hatiku

Bersabar menunggu ku buka pintu

Saying terlampau lama ku enggankan

Tuhan yang indah padaku

 

Sesudah terbuka Tuhan masuklah

Keg’lapan dihatiku t’lah lenyaplah

Ku naik ke puncak lembah pun tinggallah

Tuhan sertaku indahlah

 

NKI No.243 Beri Yesus Masuk Hatimu

Jika dosamu kau mau buangkan

B’ri Yesus masuk hatimu

Kalau hidup batu kau rindukan

B’ri Yesus masuk hatimu (hatimu)

 

Koor:     s’karang wasangka buang

S’karang t’rimalah Tuhan

Seg’ra masuk slamat Hu

B’ri Yesus masuk hatimu

 

Jika kesucian kau berhajat

B’ri Yesus masuk hatimu

Pancar kekudusan ada rapat

B’ri Yesus masuk hatimu (hatimu)

 

Jika tofan menempuh sangat k’ras

B’ri Yesus masuk hatimu

Dari g’nap bahaya kau terbebas

B’ri Yesus masuk hatimu (hatimu)

 

Jika menyanyikan kidung s’lamat

B’ri Yesus masuk hatimu

S’karang makan buah pohon hayat

B’ri Yesus masuk hatimu (hatimu)

 

NKI No.244 Ada Kuasa dalam Darah Tuhan

Jika kau mau masuk kebebasan

Ada kuasaNya darah Tuhan

Jika kau berhajat disucikan

Darah ada kuasa heran

 

Koor:     Ada kuasa kuasaNya Yesus

Hilangkan dosaku

Ada kuasa kuasa Tuhan Hu

Hilangkan s’gala  dosa

 

Jika kau di goda oleh setan

Ada kuasaNya darah Tuhan

Tentu tak adalah lain jalannan

Kalau mau masuk si’lamatan

 

Jika Allah kau nanti hadapkan

Ada kausaNya darah Tuhan

Kalau di ampuni b’ri pujian kar’na

darahNya tebuskan

 

bersaksi dengan iman yang b’rani

ada kuasaNya darah Tuhan

b’rilah kabar itu dengan bukti

darah Almasih s’lamatkan

 

NKI No.245 O, SalibMu

O, salibMu maha Tuhanku

Tempat naung yang teduh

Disitulah Engkau bagiku

Sumber kasih yang penuh

 

Koor:     Bangunlah dan pergi

Kesalib Almasih

Engkau k’lak bergemar

Ampunmu pun besar

S’karang pun baik seg’ra sedar

 

O, salibMu anak domba Hu

Tarik aku s’lamanya

Ku dengar t’rus suaraMu merdu

Hutangmu terbayarlah

 

O, salibMu sungguh tidak jauh

Panggil-panggil yang lemah

Disitu t’lah aku tambat sauh

Dan perhentikan lelah

 

O, salibMu yang di joljuta

Tak pernah runtuh rebah

Yang sakit Kau dapatlah

Betah disana baik sembah

 

NKI No.246 Muka Dengan Muka

Bila muka dengan muka

Aku nampak Tuhan ku

Tidakkah hatiku limpah

Yesus mati bagiku

 

Koor:     Nanti muka dengan muka

Aku Nampak Tuhanku

Agung dalam t’rang surgawi

Berkuasa sepenuh

 

Masih kabur pemandangan

B’lum tersingkap tabirnya

Tapi hari kemuliaan

akan tiba segera

 

ku bahagia disisiNya

Hilang duka dan resa

Jalan bengkok sudah lurus

Yang gelap sudah cerah

 

Nanti muka dengan muka

Langsung akan ku kenal

Penebusku Yesus Kristus

Pengasihku yang kekal

 

NKI No.247 Tuhan Mau Sertai Hamba

Tuhan mau sertai hamba

Kalau tidak kusesat

Sama-sama dengan Tuhan

Baru langkah ku tepat

 

Koor:     maka jiwaku teduh

Pada jalan dan lebuh

Dengan tidak lagi Tanya

Aku iring Tuhanku

 

Tuhan mau sertai hamba

Baru ringanlah beban

Tidak lagi rasa takut

Dan berjalan dengan s’nang

 

Tuhan mau sertai hamba

Bila hati terkerat

Jadi bimbang oleh dosa

Dan beban terlalu b’rat

 

Tuhan mau sertai hamba

Agar malulah set’ru

Bila ia lihat aku

Tunjuk darah Tuhanku

 

NKI No.248 Pertemuan orang-orang beriman

Kalau anak Allah suruh malaikat pergilah

Akan himpunkan segala hambaNya (hambaNya)

Dan segala orang mati datanglah kecil besar

Ramai ramai pun berhimpun bergemar

 

Koor:     Hai betapa ramai sama-sama

Orang saleh bertemu

Hai betapa suka

Pegang tangan dan berkata sobatku

 

Dan malak pun memberita bahwa sudah

Lengkaplah lagi dunia sudah hilang habislah

Berba’gia seseorang yang mengiring TuhanNya

Yakni orang ketebusan itulah

 

Naik pedati Israel sambil masuk di neg’ri baka

Dan sekawan malaikat hantarlah

Pintu gerbang mutiara dasarnya emas kerjang

Hingga cah’ya matahari terbenam

 

Dekat sungai yang terpancar dari takhta Hu

Serta kawan yang menyanyi berseru

Naik kidung serta sorak orang-orang tertebus

Engkau saja yang terpuji Alkudus

 

NKI No.249 Harap Pada Tangan Yang Kekal

Persahabatan dan Kesukaan

Harap pada tangan yang kekal

Berkat yang besar kita dapatkan

Harap pada tangan yang kekal

 

Koor:     Harap, Harap harap

Pada tangan yang kekal

Harap, harap, harap

Pada tangan yang kekal

 

Serta Tuhanku pada jalan t’rang

Harap pada tangan yang kekal

Dan bertambalah hatiku senang

Harap pada tangan yang kekal

 

Tak ketakutan tak kebimbangan

Harap pada tangan yang kekal

Hatiku senang Yesuslah teman

Harap pada tangan yang kekal

 

NKI No.250 Ingatlah Maju

Dalam p’rang kau rasa susah payah

Jalanmu berduri dn tak rata

Langitmu kelam tak barang cah’ya

Ingatlah maju

Jangan takut angkatlah pep’rangan

Meski siapa juga mau melawan

Kuat Allah b’rilah kemenangan

Ingatlah maju

 

Koor:     Kalau sukar jalanmu

Biar terkenang dengan kuat

Tuhanmu engkau k’lak menang

Meskipun pedihlah p’rang biar berseru

Hai maju hingga k’lak menang

 

Tinggalah tetap dan jangan bimbang

Kalau Ia hentar meski susah

Meski  p’rang terlalu b’rat kau timbang

Ingatlah maju

Pandang Tuhan saja p’ri setia

Harap kuatNya sehingga akhir

Meski hilang banyak manusia

Ingatlah maju

 

Kalau engkau bimbang ingat Yesus

B’rapa siksa Ia sudah tanggung

Meski banyak susah dan gelisah

Ingatlah maju

Angkat muka tiuplah nafiri

Musuh amat banyak lagi gagah

Kalau kawan jatuh b’ri berdiri

Ingatlah maju

Iklan