Lagu Nyanyian Kemanangan Iman (NKI) No. 11-20

NKI. 11 Mukhalis manis juita
Yang manis juita mulia
Mukhalis yang benar
Dari lidahNya lembaklah
Anug’rah yang besar, anug’rah yang besar

Tak ada makhluk bandingnya
Indahnya di dunia
Di surga dari malak pun
Ia yang termulia, ia yang termulia

Bagiku yang berdosalah
Dalam sengsara k’ras
Ia memikul salibNya
Agar ku terlepas, Agar ku terlepas

padaNya ku t’lah berhutang
hidup lagi berkat
di b’riNya juga ku menang
atas maut yang hebat, atas maut yang hebat

NKI. 12 Serta Tuhan
Nikmat benar ‘pabila alam bangun
Burung berkicau fajar merekah
Jauh lebih nikmat bila ku sadari
Sampai sekarang Kau temankulah

Dengan Engkau di pagi hari baru
Dalam belaian bayu nan sejuk
Dengan Engkau ku jadi terpesona
Ku menyembah lututku kutekuk

Dengan Engkau setiap pagi baru
Kurasa tambah indah karyaMu
Dengan demikian ku bertambah sadar
Tambah dekat kurasa kasihMu

NKI. 13 Yesus yang Mahamulia
Tuhanku Yesus Raja alam raya
Allah juga manusia
Kau ku kasihi Kau junjunganku
Bahagiaku yang baka

Indah tamasya indah sawah lading
Sungguh eloknya berseri
Jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus
Engkau menghibur yang sedih

Indah t’rang surya indah sinar bulan
Alam bintang yang t’rus megah
Jauh lebih indah Yesus terangMu
Di surga dan di dunia

NKI. 14 Printahlah O, Rajaku
P’rintahkan agar maju laskarMu Rajaku
Kelak di medan yudha kemahMu rumahku
kasihMu menguatkan dan kami siaplah
dan lagu perjuangan diangkat dengan ‘gah

p’rintahkan laskar maju sehingga usai p’rang
kuasa dosa hancur damaiMu yang menang
semata dengan kasih bukan dengan pedang
kuasa surga nyata tentram serta senang

p’rintahkan kami maju tak takut laskarMu
berani dan gembira melihat wajahMu
di dalam t’rang salibMu kami berjalan t’rus
sehabis p’rang Mahkota di b’rikan Penebus

NKI. 15 Bangkit hai Nyawaku
Bangkit hai nyawaku jangan ketakutan
Almasih bagimu sudah jadi kurban
Lalu hidup dan s’karang pun, lalu hidup
Dan s’karang pun meminta kar’namu ampun

Kristus membelaku di hadapan Allah
darahNya yang kudus menghapus salah
dosa s’kalian manusia, dosa s’kalian manusia
sudah di tanggung olehNya

rusuk, kaki tangan luka dan darahNya
menunjuk tebusan s’kalian manusia
s’kalian boleh diampuni, s’kalian boleh diampuni
jangan seorang pun mati

aku ditebus dan Allah menyambut
aku anak Tuhan tiada ku takut
b’rani ku hampir padaNya, b’rani ku hampir padaNya
serta panggil Allah Bapa

NKI. 16 Berselamatlah nama Almasih
Bers’lamat nama Almasih
Tunduklah hambaNya
Kepada Hu kau b’ri puji
Dan sembah padaNya
Kepada Hu kau b’ri puji
Dan sembah padaNya

Hai s’mua yang t’lah bers’lamat
Dalam tebusaNya
Kepada Tuhan b’ri hormat
Dan sembah padanya
Kepada Tuhan b’ri hormat
Dan sembah padanya

G’nap yang berdosa ingatlah
Siksa di joljuta
S’kalian pada Hu bers’rah
Dan sembah padaNya
S’kalian pada Hu bers’rah
Dan sembah padaNya

Segala bangsa berseru
Pujilah namaNya
Sebutkan Yesus Rajamu
Dan sembah padaNya
Sebutkan Yesus Rajamu
Dan sembah padaNya

Pengiring Yesus berteduh
Diam di tahtaNya
Nyanyikan lagu sepenuh
Dan sembah padaNya
Nyanyikan lagu sepenuh
Dan sembah padaNya

NKI. 17 Walau seribu lidahku
Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku
Dan mewartakan kuasaNya dengan kidung merdu

Yesus namaMu cukuplah menghibur yang sedih
Membuat hati tentram pemaram yang pedih

Dan kuada iblispun lenyap lepas tawanannya
Dosa betapapun besar di basuh darahNya

NKI. 18 Hai Bangun, Nyanyi Jiwaku
Hai bangun jiwaku
Memuji nama Rajamu
Patutlah aku nyanyikan
Tuhan yang sangat kasihan
Patutlah aku nyanyikan
Tuhan yang sangat kasihan

Tuhan lihat binasaku
Dan meski aku berset’ru
Tuhan lepaskan dari maut
Besar kasihNya s’perti laut
Tuhan lepaskan dari maut
Besar kasihNya s’perti laut

Dan meski musuhku gagah
Dunia dan setan pun kalah
Kar’na Tuhan yang serta ku
Ya Yesus sangat kuasaMu
Kar’na Tuhan yang serta ku
Ya Yesus sangat kuasaMu

Bila kesusahan bagaikan awan
G’lap trus datangnya
Tuhan s’lalu dekatku
Sungguh indah murah kasihNya
Tuhan s’lalu dekatku
Sungguh indah murah kasihNya

NKI. 19 Ya Tuhan Ibrahim
Ya Tuhan Ibrahim bertahta disuga
Allah, Arrahman Arrahim yang mulia
Ya Allah padaMu alam s’kalian ini
Tunduk dan aku pun bers’ru memb’ri puji

Ya Allah Arrahim di suruh olehMu
Seperti nenek Ibrahim baik neg’riku
Baik harta baik bekal ku tinggalkan s’mua
Mencari neg’ri yang kekal dalam surga

Tuhan sudah janji teguh dengan sumpah
Surga k’lak aku diami rumah Allah
Allah kupandang k’lak kuasaNya ku puji
Anug’rahNya selamanya aku nyanyi

Hai orang yang menang puji akan Allah
Hormat bagi Bapa, Anak, Rohulkudus
Ya Tuhan Ibrahim Tuhanku yang kudus
Aku puji DiKau selama-lamanya Amin

NKI. 20 Kerajaan Allah Aku Mengasihi
Kerajaan Allah aku mengasihi
Tempat Tuhan sendiri diam, mulia dan suci

EklisiaMu pun aku mengasihi
Yang dengan harga yang besar Tuhan sudah Memb’li

Kar’na Eklisia aku meminta doa
Bekerja bagiNya dengan rajin dan usaha

Sembayang dan nyanyi dengan orang suci
Kesukaan yang terbesar yang ada di bumi

Pada sion itu tentu akan dib’ri
Segala kemulian di surga dan di bumi

Iklan